Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

Gyermek rajz napsütéses hátér házikó és virágok

Szolgáltatásainkkal és programjainkkal várjuk településünk lakosait

Elérhetőségeink :
cím : 2344. Dömsöd, Petőfi tér 5.
         2345. Apaj, Fő tér 2.
telefon :
              06 24 523-128
              06 24 523-145
              06 24 523-146
fax : 06 24 523-147
e-mail : gyermekjoleti@vipmail.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő : 8.00-17.30
kedd : -
szerda : 8.00-15.30
csütörtök : -
péntek : 8.00-11.30

Alakulás

A gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos ellátások biztosítása és az intézmények működtetése kötelező önkormányzati feladat, melynek ellátására 1999. novemberben létrehozta a képviselő testület a gyermekjóléti szolgálatot, ami 2002-ben kiegészült a családsegítéssel.
 2005. szeptembertől társulásban látja el az alapító okiratban meghatározott tevékenységet. A székhely Dömsöd, de működési területe kiterjed Apaj község közigazgatási területére is.

Tevékenységünk

Gyermekjóléti alapszolgáltatás, melynek célja, hogy a gyermek, illetve fiatal lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely hozzájárul problémái megoldásához, és egészséges fejlődéséhez.

 • Családban történő nevelés elősegítése
 • A veszélyeztetés megelőzése
 • A veszélyeztetés megszüntetése
 • Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok
 • A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése
 • Utógondozás
 • Áldozatsegítés

Családsegítő szolgáltatás, a családok egészét érintő, nem hatósági jellegű segítségnyújtás.

 • információ nyújtás
 • hivatalos ügyekben való közreműködés
 • szociális, mentális és életvezetési tanácsadás 
 • munkaügyi tanácsadás
 • családgondozás
 • krízishelyzet kezelése
 • konfliktuskezelés

Házi segítségnyújtás, a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyeztében biztosítja az önálló életvitel fenntertásához szükséges ellátást. A segítségnyújtást szakképzett szociális gondozók végzik.

Szociális étkeztetés

Kiegészítő szolgáltatásunk közé tartozik a

 • pszichológiai tanácsadás, 
 • a nyári felzárkóztató program,
 • a kapcsolattartási ügyelet, 
 • adománygyűjtés és azok kiosztása.

Programjaink, rendezvényeink

 • Nyári napközis táborok
 • Játszóház, kézműves foglalkozás 
 • Idősek karácsonyi ünnepsége
 • Álláskereső csoport

Kapcsolataink

 • Önkormányzat
 • Gyámhivatal
 • Oktatási intézmények
 • Egészségügyi intézmények
 • Kisherceg Gyerekház
 • Rendőrség
 • Civil szervezetek
          Gyermekbarát Egyesület
          Még 1000 Év Dömsödért