Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ISKOLAI BEÍRATKOZÁS 2023

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, mint fenntartó köteles az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt közzétenni.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐKNEK INNEN LETÖLTHETŐ!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 21-22-én kell beíratni.

A tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásáról szóló hivatalos TANKERÜLETI KÖZLEMÉNY megtekinthető itt!

A kiadott közlemény a Szigetszentmiklósi Tankerület Központ közvetlen oldalain is megtekinthető.