Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Települési Arculati Kézikönyv, Településképi Rendelet


Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete Dömsöd Településképi arculati kézikönyvét a 209/2017.(XII.20.) önkormányzati határozattal elfogadta, valamint megalkotta Dömsöd Nagyközség településképének védelméről és minőségi alakításáról szóló 19/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletét.


A TAK (Településképi arculati kézikönyv) alapvetően szemléletformáló célt szolgál. Bemutatja a települést, ismerteti az épített és a természeti örökségeket a helyi védelemre javasolt értékekkel együtt, meghatározza a település karaktert adó területeit, ezekre a  területrészekre ajánlásokat fogalmaz meg építészeti útmutatóként, a községben található és követendő jó példákat bemutatja.

A településkép védelméről és minőségi alakításáról szóló helyi rendelet – amely 2018. január 1. napján lépett hatályba – célja a település építészeti, településképi és természeti értékeinek védelme és igényes alakítása helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával és szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településképi követelmények, az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök, valamint önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározásával.

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÖNYV ELFOGADÁSÁRÓL,
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE (LETÖLTHETŐ)

209_2017.(XII.20.) határozat a TAK elfogadásáról
19_2017.(XII.21.) Önk. rendelet a településkép védelméről

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében