Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DÖMSÖDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei
Lakatos Mátyás elnök
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
06-24-523-120
domsod@domsod.hu

1.4 Képviselő-testület tagjai
Lakatos Mátyás elnök
Kun Ilona elnök helyettes
Nagy Erzsébet képviselő

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai
Nincs

1.8 Lapok
Nincs

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincs.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Nincs.

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések

  •  A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza   
  • A képviselő-testület ülései, meghívók és nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
Nincs.

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2019.    2019. évi   2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.