Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2022.08.03. 13:00 óra OMK

M E G H Í V Ó

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. augusztus 3. (szerda) 13.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 13.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 13.10 óra

3./ Kérelem csoportlétszám túllépés engedélyezésére a 2022/2023-as nevelési évre
Előadó: Bencze István 13.15 óra

4./ Fa-Tányér Bt. kérelme
Előadó: Bencze István polgármester 13.20 óra

5./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 13.30 óra

6./ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások lakbéreinek módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 13.40 óra

7./ Az önkormányzat intézményi térítési díjainak módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 13.50 óra

8./ Szép Dömsödért cím 2022. évi odaítélése
Előadó: Bencze István polgármester 14.00 óra

9./ Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. egységes környezethasználati engedély módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 14.10 óra

10./  Egyebek 14.20 óra                                                                                                         

Dömsöd, 2022. 07. 29.
Bencze István sk.

Az eredeti dokumentum megtekinthető itt!

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében