Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2022.11.30. - 13:00 óra, OMK

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
november 30. (szerda) 13.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester -13.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 13.10 óra

3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István - 13.15 óra

4./ Dömsödi Utánpótlás SE kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 13.20 óra

5./ Bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester - 13.30 óra

6./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester - 13.40 óra

7./ Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Bencze István polgármester - 13.50 óra

8./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester - 14.00 óra

9./  Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzés lezáró döntés
Előadó: Bencze István polgármester - 14.10 óra

10./ Egyebek - 14.20 óra                                                                                                             

Dömsöd, 2022. 11. 24.

Bencze István sk.

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT