Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2023.05.31. 15:00 óra OMK

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 31. (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. 

N A P I R E N D 

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
Előadó: Bencze István polgármester - 15.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 15.10 óra

3./ MVH Zrt. megkeresése állami ingatlanok átvételével kapcsolatban
Előadó: Bencze István polgármester -  15.15 óra

4./ Új pályázati lehetőség – TOP Plusz-6.1.4-23 Aktív turizmus fejlesztése
Előadó: Bencze István polgármester - 15.30 óra

5./Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének megkeresése
Előadó: Bencze István polgármester - 15.40 óra

6./Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.50 óra

7./Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2022. év
Előadó: Bencze István polgármester - 16.00 óra

8./Kurucz utca lakóinak kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 16.10 óra

9./Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságának előterjesztése
(Alfonz Dömsödi Lovas Klub beszámolója, Sportcsarnok beszámolója, DUSE beszámolója, valamint javaslat a „Dömsödért Emlékérem” kitüntető cím adományozására)
Előadó: Bencze István polgármester -  16.20 óra

10./Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottságának javaslata a „Dömsödért Emlékérem” kitüntető cím adományozására
Előadó: Bencze István polgármester - 16.30 óra

11./Az Önkormányzat zárszámadásának előterjesztése
Előadó: Bencze István polgármester - 16.40 óra

12./Költségvetés módosításának előterjesztése
Előadó: Bencze István polgármester - 16.50 óra

13./Egyebek
Előadó: Bencze István polgármester - 17.00 óra

 

Zárt ülés:

1./Kitüntető címek adományozása
Előadó: Bencze István polgármester

 

Dömsöd, 2023. 05. 25.

Bencze István sk.

 

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE