Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Meghívó a Képviselő-testület ülésére

 

M E G H Í V Ó

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 23-án (szerdán) 15.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. 

N A P I R E N D 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                                  15.00 óra
     Előadó: Bencze István polgármester 

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről                   15.05 óra
     Előadó: Bencze István polgármester

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
     megvitatása                                                                                                                      15.10 óra
     Előadó: Bencze István polgármester 

4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
     által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 14/2013. (XII.31.) önk.
     rendelet módosítása                                                                                                        15.25 óra
     Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 

5./ Önkormányzati tulajdonú földes utak javítása mart aszfalttal - ajánlatok elbírálása      15.35 óra
     Előadó: Bencze István polgármester 

6./ A dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása              15.50 óra
     Előadó: Bencze István polgármester 

7./ A dömsödi római katolikus templom felújításának támogatása                                      15.55 óra        
     Előadó: Bencze István polgármester

 D ö m s ö d, 2014. április 17.                                                                                     

                                                                                                                           B e n c z e   István

 

 A Képviselő-testületi ülést megelőzően 14-15 óra között dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő asszony tart képviselői fogadóórát!