Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tisztelt Dömsödi Lakótársak!

Dr. Homor Zsuzsanna fővárosi és megyei tisztifőorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől az alábbiakról értesített.
Az elmúlt percekben elrendelték, hogy a DAKÖV Dabas Vízügyi Kft.:
- hirdesse ki, hogy Dömsöd településen a lakosság részére, hogy a hálózati ivóvíz csak forralás után használható ivás és ételkészítés céljára, ezen felül az ivóvíz bármilyen egyéb célú felhasználása korlátozás nélkül megengedett;
- a közüzemi ivóvízhálózatba szolgáltatott vizet folyamatosan fertőtlenítse úgy, hogy a hálózatban mért szabadklór érték 0,3-0,5 mg/l között legyen.
Ezek oka, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által 2014. október 10-én tartott helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a települési közüzemi vízhálózaton folyó rekonstrukció/felújítás olyan szakaszba ért, ami megnövelte a vízminőség romlásának kockázatát. Figyelemmel a kockázatra indokolttá vált a lakosság érdekében a fenti vízbiztonsági intézkedések megtétele.
A fenti felhívást lakóink érdekében addig is közzéteszem, amíg a DAKÖV Kft tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.
Egyébként, nem hivatalos értesülés szerint a legutóbbi vízminta eredménye az előírásoknak megfelelő, tehát negatív. Végleges, írásos eredmény hétfő-keddre várható.
Bencze István
polgármester

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében