Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Újabb fejezet a csatornakérdésben

Kedves Lakótársaim!
A csatornával kapcsolatos Képviselő-testületi határozatra ma kaptam választ a DAKÖV Kft üzemigazgatójától. A levelet teljes terjedelmében bemásolom.
A válasz szerint a településünk teljes területén működik a rendszer. Ez a tény nem jelenti azt, hogy a következő hetekben a szippantókocsi nem fog Dömsödön dolgozni. Valamennyi aknát kitisztítanak, és ehhez szükséges a szippantó segítsége is. Ma nálam járt Jasper Lóránt a DAKÖV ügyvezető igazgatója, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy egy felhőszakadás esetén még visszatérhetnek kisebb problémák, de csak rövid időre. Ezt szolgálja a Dömsödön beállított szerelőpárok munkája is.
Nagyon kérek mindenkit, hogy amennyiben meghibásodást észlel, úgy a szolgáltatón kívül engem is értesítsenek!
Bencze István
polgármester

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Ráckevei Üzemigazgatóság
H-2300 Ráckeve, Dömsödi u. 85.
Tel: 24/519-380, Fax: 24/519-381, E-mail: keveviz@invitel.hu
Adószám: 10800870-2-13, Számlaszám: BB. Zrt. ráckevei fiók: 10103867-07985842-00000001
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.____________________________________
Ikt. szám: 122 . 1 - 5 / 2016.
Tárgy: Tájékoztatás –
Dömsöd Nagyközség szennyvízelvezető rendszerének üzemeltetéséről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Bencze István polgármester

2344 Dömsöd,
Petőfi tér 6.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2016. (VI.1.) Kt. számú határozatára az alábbi tájékoztatást adjuk:

1; A Dömsöd Nagyközség területén üzemeltetett vákuumos szennyvízrendszer több utcát érintő területen hosszabb ideje problémát okozott, hogy az utcai aknákban elhelyezett vákuumszelepek nem vezették el az ingatlanokról érkező szennyvizet.
A rendszer működésének helyreállítására a DAKÖV Kft. másik Üzemigazgatóságaitól kértünk személyi és technikai segítséget. A munkavégzés során 24 órábanb üzemeltetési és karbantartási műszakokat állítottunk fel. Ennek eredményeképpen a mai napra a korábban huzamosabb ideje csak szippantással „üzemeltetett” területekről is sikerült a szennyvíz elvezetését a rendszer üzemszerű használatával biztosítani. Ennek a munkafázisnak az elvégzéséhez feltétlenül szükséges volt csatornatisztító, illetve szippantós gépjármű használatára.
A következő feladatunk az összes vákuumakna esetében azok takarítása lesz. Ehhez szintén igénybe kell vennünk technikai eszközöket. Az a feladat várhatóan 3-4 hetet vesz igénybe, de ez az üzemeltetést már nem befolyásolja.
Az elmúlt hetek folyamatos jelenléte során tapasztaltuk, hogy több olyan ingatlan is van, amelyek a rendszerre hivatalosan nem rendelkeznek rákötéssel - csatornadíjat nem fizetnek -, ellenben az emésztő tartalmát a tisztítócsonkon keresztül a közterületi szennyvízrendszerbe juttatják. Ezek felderítését, illetve megakadályozását feltétlenül ellenőrizni és ez ellen intézkedni kell. A másik visszatérő probléma a csapadékvíz tetőkről történő bevezetése, illetve a közterületekről az utcai aknába jutó csapadékvíz. Ennek felderítését szintén a nyár folyamán fogjuk elkezdeni.

2; A Kisdunapart utcai szennyvízátemelő műtárgy szag problémáját jeleztük a RSD szennyvíz projekt kivitelezőjének. Ennek az a magyarázata, hogy a projekt kivitelezése során az átemelő teljes gépészeti és elektromos vezérlési része átépítésre került. Az átépítés során a korábbi Biofilter szagtalanító berendezés elbontásra került, helyette új berendezés lett beépítve. Az új berendezés üzemszerűen az új vezérlésre lett bekötve, feltételezve azt, hogy az átépítést követően az fog üzemelni. Ez azonban a szennyvízrendszer további elemeinél (2 db regionális szennyvízátemelő) a mai napig elmaradt elektromos bővítés miatt még nem lehetséges. Annak érdekében, hogy a berendezés üzemeljen a Kivitelező a szagtalanító berendezést visszakötötte a régi vezérlésre. Jelenleg ezzel a megoldással üzemel az átemelő teljes rendszere.
A Kivitelező tájékoztatása alapján az elmaradt elektromos bővítések várhatóan 1 hónapon belül elkészülnek, ezt követően a dömsödi szennyvízátemelő is átkötésre kerülhet az új vezérlésre.
A leírtak alapján a szagtalanító berendezés jelenleg is üzemel, az átkötések az üzemeltetését nem korlátozzák.

Ráckeve, 2016. július 01.

Tisztelettel:

Sági János
üzemigazgató, cégvezető

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében