Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyeztetéséről

Tájékoztató az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyeztetéséről

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok és használók!

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.). A Vgtv. 29. § (7) bekezdésének értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az eljárásról készítettünk egy tájékoztatót, és egy kérelem nyomtatványt, amelyet az alábbi linkeken elérhetnek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a szabályozás helyenként nem egyértelmű, egyes felmerült kérdésekben egyeztetéseket folytatunk társszervekkel is. (pl. milyen műszaki szakember készíthet tervdokumentációt, ki írhatja alá a nyilatkozatot, stb.) Az új információkat, és az esetleges változásokat a szabályozásban haladéktalanul közzé fogjuk tenni.

Tájékoztató

Kérelem nyomtatvány

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében