Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Családi gazdálkodók egyszerűsített adóalap választása iparűzési adóban

A Pénzügyminisztérium által kiadott tájékoztató szerint őstermelők családi gazdasága esetén a Htv. 39/A. § (1) bekezdésének a) pontjában említett 25 millió forint értékhatár tagonként értendő.

Az iparűzési adó bevalláson a sávba sorolást tagonként kell vizsgálni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bevétel adatot tagonként kell kiszámítani.

Ebből az következik, hogy az előleg számításánál is tagonként kell meghatározni annak összegét.

Például egy 3 tagú, összesen 15 millió forint bevétellel rendelkező családi gazdaság esetén az egyes adóalanyok (tagok) bevétele 5 millió Ft, így a Htv. 39/A. § (2) bekezdés a) pont szerinti adósávba sorolandó mind a három adóalany, a sávos előleg tehát 2%-os adómértékkel számolva összesen 3*50.000=150.000 Ft

Az adó egy összegben, a családi gazdaságot képviselő adózó részére kerül előírásra.

dr. Gergely Szilvia
adócsoport vezető

 

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében