Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató az intézményi gyermekétkezésre vonatkozóan 2022/2023. tanév

Tisztelt Szülők! 

Az alábbiakban felhívjuk a figyelmüket az étkezési térítési díjak 2022. szeptember 1-től történő változására, valamint az intézményei gyermekétekzettéssel kapcsolatos fontos tudnivalókra. Kérjük, hogy figyelmesen szíveskedjenek átolvasni!

Normatív kedvezmény:

Az adatok, jogosultságok, stb. változása esetén a Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez c. nyomtatványt újra ki kell tölteni és azt az az oktatási intézményben leadni. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy csak az a gyermek részesülhet étkezésben, akinek a szülői nyilatkozata megvan és nincs lejárt tartozása vagy a tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött.

A 2022. szeptember 1-étől érvényes térítési díjak:

Jogszabályi rendelkezés alapján  az alábbi tételt kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

                                                                                   teljes összeg         50% 

 1. a) óvodás gyermek 3x-i étkezés                          1 125,-Ft/nap       ---
 2. b) tízóraizó és ebédelő óvodás                              960,-Ft/nap         ---
 3. c) tízóraizó óvodás                                                250,-Ft/nap         ---       
 4. d) alsó tagozatos napközis iskolás 3x-i étkezés  1 190,-Ft/nap        595,- Ft/nap
 5. e) alsó tagozatos tízóraizó és ebédelő iskolás     1 010,-Ft/nap        505,- Ft/nap
 6. f) alsó tagozatos ebédelő iskolás                            745,-Ft/nap        372,5,- Ft/nap
 7. g) alsó tagozatos tízóraizó iskolás                          265,-Ft/nap        132,5,- Ft/nap
 8. h) felső tagozatos napközis iskolás 3x-i étkezés  1 305,- Ft/nap      652,5,- Ft/nap
 9. i) felső tagozatos tízóraizó és ebédelő iskolás      1 105,-Ft/nap       552,5,- Ft/nap
 10. j) felső tagozatos ebédelő iskolás                            825,- Ft/nap      412,5,- Ft/nap
 11. k) felső tagozatos tízóraizó iskolás                          280,- Ft/nap      140,-  Ft/nap

Hiányzások kezelése:

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelelő adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl. betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint az étkezés igénylésének újrakérése is!

 Az étkezés időszakos lemondása (hiányzás jelzése)

 • délelőtt 8:30 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál
 • amennyiben délelőtt 8:30 óra után kerül bejelentésre, a hiányzás csak a másnapot követő naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén is a fentieket szükséges követni, vagyis ha előző nap délelőtt 8:30 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni.

A várható visszaérkezés időpontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a gyermek újra étkezik, de legkésőbb az érkezést megelőző nap 08.30-ig. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az étkezés nem biztosított a gyermek részére.

A le nem mondott adagokat a szülőnek/törvényes képviselőnek ki kell fizetnie!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is!

Amennyiben ezt nem teszik meg, az étkezést ki kell fizetniük!

 

Diétás étkezés:

Tartós beteg igazolás alapján a diétás étkezés biztosított a főétkezésre (ebéd) vonatkozóan.

A hiányzásokat, lemondást, újraigénylést szíveskedjenek jelezni:

 1. Iskolában személyesen vagy a következő elérhetőségek valamelyikén:

Telefonon vagy smsben:            Alsósok:  +36 30 254 1539

                                                 Felsősök: +36 30 454 3279

E-mailen: szechenyi77@gmail.com Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

 1. Óvodában személyesen vagy a következő elérhetőségek valamelyikén:

Telefonon vagy smsben: + 36 20 222 3223

Emailen:  ujovi@kevenet.hu

 

Kedvezmények:

Iskola esetében:

 1. 1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint  intézményi gyermekétkeztetés keretében INGYENESétkezésre jogosult:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.

- Nevelésbe vett gyermek a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint intézményi gyermekétkeztetés keretében 50%-OS KEDVEZMÉNYŰ étkezésre jogosult:

- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól): tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást az iskolában le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

- Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Óvoda esetében:

 1. 1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint az óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében INGYENESétkezésre jogosult:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.

- Nevelésbe vett gyermek a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2020. évben 139.185,-Ft)

- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól): tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást az iskolában le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

- Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni.